Apple School Manager v škole

Využitie služieb a aplikácií od spoločnosti Apple.

V škole máme nasadený centrálny prvok Apple School Manager, ktorý je určený vzdelávacím inštitúciám. Pomocou Apple School Managera majú všetci zamestnanci a žiaci školy vytvorené vlastné spravované Apple ID. Spravované Apple ID sú odlišné od osobných Apple ID, ktoré si používatelia môžu vytvoriť sami. Výhodou je, že administrátor IT môže spravovať, ku ktorým službám má spravované Apple ID prístup, čo dokáže zabrániť žiakom nepovolenú aktivitu v škole. V Apple School Manager je integrované prostredie Entra ID, čo zabezpečuje prihlasovanie pomocou Microsoft konta a nemusíte si teda pamätať ďalšie prihlasovacie údaje. 

Apple služby na ktoré máme ako škola nárok vďaka Apple School Manager sú nasledovné:

  • Správa zariadení
  • iCloud
  • Pages
  • Numbers
  • Keynote
  • iMovie
  • Freeform
  • Škola
  • Učebňa

Do všetkých týchto služieb/aplikácií od spoločnosti Apple sa prihlasujete svojím školským Microsoft kontom. Poďme sa teda pozrieť čo dokážu.

Správa zariadení

Umožňuje IT administrátorovi centrálne spravovať Apple zariadenia, aplikácie a používateľské kontá (spravované Apple ID). Učitelia vďaka tomuto dokážu mať svoju hodinu lepšie pod kontrolou. Dokážu žiakom spravovať obsah a sledovať ich aktivitu. Učiteľovi umožňuje aj blokovať nevyžiadaný obsah, aby sa žiaci dokázali lepšie sústrediť na výučbu. 

iCloud

iCloud je cloudové úložisko, ktoré môžu využívať všetci, ktorí majú zriadené spravované Apple ID. K tomuto úložisku máte prístup odkiaľkoľvek pokiaľ máte prístup na internet. Ak sa prihlásite svojím spravovaným Apple ID do zariadení Apple máte automaticky nastavenú aj synchronizáciu medzi týmito zariadeniami pomocou iCloudu. Na svojom spravovanom Apple ID máte dostupných 200 GB voľného úložného priestoru.

Pages

Aplikácia Pagesfunguje na operačných systémoch macOS, iPadOS a iOS. Je dostupná aj cez webový prehliadač na stránke www.icloud.com/pages/ po prihlásení sa svojím spravovaným Apple ID. Táto aplikácia je dostupná zadarmo a nie je potrebné žiadne predplatné a ani žiadna licencia. Pages je alternatíva aplikácie Microsoft Word, ktorú vyvinula spoločnosť Apple. Slúži na písanie a úpravu textových dokumentov. Aplikácia Pages je kompatibilná s formátmi Microsoft Word.

Numbers

Aplikácia Numbers funguje na operačných systémoch macOS, iPadOS a iOS. Je dostupná aj cez webový prehliadač na stránke www.icloud.com/numbers/ po prihlásení sa svojím spravovaným Apple ID. Táto aplikácia je dostupná zadarmo a nie je potrebné žiadne predplatné a ani žiadna licencia. Numbers je alternatíva aplikácie Microsoft Excel, ktorú vyvinula spoločnosť Apple. Slúži na vytváranie a úpravu tabuliek ako aj grafov. Aplikácia Numbers je kompatibilná s formátmi Microsoft Excel.

Keynote

Aplikácia Keynote funguje na operačných systémoch macOS, iPadOS a iOS. Je dostupná aj cez webový prehliadač na stránke  www.icloud.com/keynote/ po prihlásení sa svojím spravovaným Apple ID. Táto aplikácia je dostupná zadarmo a nie je potrebné žiadne predplatné a ani žiadna licencia. Keynote je alternatíva aplikácie Microsoft PowerPoint, ktorú vyvinula spoločnosť Apple. Slúži na tvorbu a úpravu prezentácií. Aplikácia Keynote je kompatibilná s formátmi Microsoft PowerPoint.

iMovie

Aplikácia iMovie funguje na operačných systémoch macOS, iPadOS a iOS. iMovie je bezplatná aplikácia na strih videa vyvinutá spoločnosťou Apple. Okrem tvorby videa ju môžete použiť aj na tvorbu animovaných prezentácií alebo iné multimediálne projekty.

Freeform

Aplikácia Freeform funguje na operačných systémoch macOS, iPadOS a iOS. Freeform je aplikácia od spoločnosti Apple, ktorá slúži ako digitálna tabuľa na spoluprácu, umožňujúca používateľom vytvárať a organizovať myšlienky a projekty vo flexibilnom a vizuálne bohatom prostredí. Po pripojení svojho Apple zariadenia k dotykovej obrazovke v učebni môžete Freeform použiť napríklad pri brainstormingu alebo pri tvorbe myšlienkových máp. Taktiež ju viete využiť aj online spolu so žiakmi na online hodine. Samozrejme môžete aplikáciu využiť aj ako obyčajnú bielu tabuľu na ktorú budete písať poznámky z hodiny a žiakom ich dokáže jednoducho zazdieľať a budú mať dostupné poznámky aj chýbajúci žiaci. 

Škola

Aplikácia Škola funguje iba na operačnom systéme iPadOS. Je navrhnutá na podporu vzdelávacieho procesu a slúži ako nástroj pre učiteľov na zadávanie úloh, zdieľanie učebných materiálov a sledovanie pokroku žiakov. Je súčasťou ekosystému Apple pre vzdelávanie a ponúka množstvo funkcií, ktoré uľahčujú správu výučby a zlepšujú zapojenie žiakov.

Učebňa

Aplikácia Učebňa funguje iba na operačných systémoch iPadOS a macOS. Je navrhnutá na podporu učiteľov pri spravovaní triedy a interakcii so žiakmi počas vyučovania. Funguje ako virtuálna trieda, ktorá umožňuje učiteľom monitorovať a riadiť aktivity žiakov na ich zariadeniach, zdieľať materiály a poskytnúť spätnú väzbu v reálnom čase.